Σχεδιασμός Συσκευσίας

dha
epa q10
clo 1

Ξεχωρίστε στο ράφι!

• Σχεδιασμός νέας συσκευασίας
• Σχεδιασμός σειράς συσκευασιών
• Σχεδιασμός ετικέτας
• Groupage

 

Ο σχεδιασμός συσκευασίας είναι η σύνδεση της μορφής, της δομής, των υλικών, του χρώματος, των εικόνων, της τυπογραφίας και όλων των πληροφοριών ώστε το προϊόν να γίνει αναγνωρίσιμο σε ευρεία κλίμακα.
Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε για το προϊόν σας ένα “όχημα” που χρησιμεύει για την προστασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και κυρίως την αναγνώριση και τη διάκριση ενός προϊόντος στην αγορά.

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η απεραντοσύνη των επιλογών στους καταναλωτές προκαλεί τον ανταγωνισμό των προϊόντων που ενισχύει την ανάγκη για διάκριση και διαφοροποίηση στην αγορά.

Σε μια καταναλωτική κοινωνία, τα προϊόντα και ο σχεδιασμός της συσκευασίας τους γίνονται τόσο αλληλένδετα που δεν είναι πλέον αντιληπτά ούτε ως ξεχωριστά αντικείμενα, ούτε ως αντικείμενα ανάγκης.
Ο σχεδιασμός της συσκευασίας είναι προϋπόθεση αναγνώρισης και επιτυχίας του προϊόντος.