Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

e commerce online shopping concept woman hand using laptop mockup website holding credit card shopping payment online home

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» εντάθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης προκείμενου να χρηματοδοτηθεί με 180 εκατ. ευρω, εκ των οποίων, τα 90 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εφέτος.  Στόχος είναι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, των ηλεκτρονικών πωλήσεων και των εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως και την υιοθέτηση εργαλείων ψηφιακής διαφήμισης και συστημάτων τηλεργασίας.

            Μέσα στον Μάρτιο του 2022 ξεκινάει το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» μέσω του οποίου θα δοθούν κουπόνια (voucher) σε 100.000 επιχειρήσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν για να αλλάξουν 500.000 ταμειακές μηχανές που θα έχουν άμεση διασύνδεση με το ΤΑΧΙΣ και 100.000, συσκευές POS αλλά και για και δημιουργία e-shop και Cloud. Το πρόγραμμα αυτό εντάχτηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ύψους επιδότησης θα είναι 180 εκατ. ευρώ.

Βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη θα προκρίνονται οι επενδύσεις που έχουν στόχο στο φάκελο τους, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, των ηλεκτρονικών πωλήσεων και των εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως και την υιοθέτηση εργαλείων ψηφιακής διαφήμισης και συστημάτων τηλεργασίας.

Η πρόβλεψη για το έργο είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού ολοκληρωμένου μηχανισμού που θα υποστήριζει τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων μέσω voucher μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες που θα επιδοτηθούν περιλαμβάνουν:

eShop: Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, κατάλληλων για εμπορία αγαθών και υπηρεσιών. 

Ψηφιακή Διαφήμιση: μέσω ψηφιακών και πολυμέσων. Η υποστήριξη των διαδικασιών marketing,  με ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες με σκοπό την βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ψηφιακές Δεξιότητες: Ταυτόχρονα πρέπει να βελτιωθεί και η Ψηφιακής Ικανότητας, με την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των στελεχών τους σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Εξοπλισμός: Προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ τερματικά, κινητές συσκευές) που προσφέρουν άμεση διασύνδεση με παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και τις φορολογικές αρχές.

Εκτέλεση ψηφιακών συναλλαγών: Προμήθεια και λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB.

Business Analytics:  Ψηφιακά εργαλεία όπως Business Analytics, Business Intelligence, Big data analytics αποτελούν σημαντικές επενδύσεις. Η Διοίκηση της κάθε εταιρείας με την διαχείρηση των  δεδομένων βελτιώνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις ποιο αμεσα και ποιο σωστά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζονται συνέχεια και είναι απαρέτητες στην στην σημερινή λειτουργεια των επιχειρήσεών που θέλουν να διατηρήσουν  το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Καινοτόμες υπηρεσίες όπως Chatbots, Πρόβλεψη συμπεριφοράς καταναλωτή, Ανίχνευση απάτης, Εργαλεία επιχειρηματικών προβλέψεων, είναι τα  κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

eInvoicing: Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτονικών τιμολογίων σε όλο το φάσμα της τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών.

Κατάρτιση: Ηλεκτρονικά μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Τηλεργασία: Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, τηλεργασία, συνεργατικά εργαλεία, εργαλεία διαχείρισης έργων κ.λπ. Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας, της συνεργασία, της επικοινωνίας, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την οργάνωση της παραγωγικότητας των στελεχών, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των εταιρειών, και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν κ.α 

Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη: Η παροχή της καλύτερης εμπειρίας στον πελάτη είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση και ειδικά για τις ΜΜΕ. Εργαλεία όπως CRM, ψηφιακό μάρκετινγκ, αυτοματισμός, υπηρεσίες πολυκαναλικής εξυπηρέτησης κ.α

Υπηρεσίες Cloud: Οι Υπηρεσίες Cloud (IAAS, PAAS & SAAS) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΜΜΕ, που εξομαλύνει ζητήματα όπως ανεπαρκή κεφάλαια, γρήγορη κλιμάκωση, αποτελεσματική επένδυση.

Κυβερνοασφάλεια: Η επένδυση σε λύσεις ασφάλειας πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις ΜΜΕ. Ψηφιακά εργαλεία όπως DLP, Identity Management, εργαλεία συμμόρφωσης GDPR, υπηρεσίες SOC αποτελούν κρίσιμες υπηρεσίες για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΜΕ.

IoT. Οι λύσεις IoT θα ωφελήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ικανοποίησης των καταναλωτών, της συντήρησης παγίων, της παραγωγικότητας, της ασφάλειας κλπ