ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OPENWEB & MORE

Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά  του υπογράφοντα (στο εξής “Πελάτης”), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η “OPENWEB & MORE ”με ΑΦΜ 076580424, ΔΟΥ Κηφισιάς, που εδρεύει στο Καπανδρίτι Αττικής, Λεωφ. 25ης Μαρτίου θέση Λιέδεζι, ΤΚ 19014, θα παρέχει στο Πελάτη, εφόσον αποδεχθεί την Προσφορά του, και έναντι του ανταλλάγματος που προβλέπει ο τιμοκατάλογος της OPENWEB & MORE, δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας που προσφέρει η OPENWEB & MORE (στο εξής Υπηρεσίες).

 ΟΡΙΣΜΟΙ:

domain ή όνομα ιστοσελίδας”: Πρόκειται μια κατάληξη που υποδηλώνει γεωγραφικό προορισμό. Π.χ. με ένα .GR domain name, ο χρήστης που θα δει την διεύθυνση του site σου καταλαβαίνει αμέσως ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα ή μιλάς Ελληνικά – πράγμα πολύ σημαντικό, αν απευθύνεσαι στο συγκεκριμένο κοινό! Η κατοχύρωση ενός .GR domain name γίνεται μέσω της EETT (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και μόνο από πιστοποιημένους καταχωρητές. Καταχωρεί δευτερογενώς η OPENWEB & MORE στο όνομα του Πελάτη με την αποδοχή της προσοφράς του, με σκοπό τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η OPENWEB & MORE.

Hosting ή φιλοξενεία ιστοσελίδας”: Η φιλοξενία ιστοσελίδων (αγγλικάweb hosting) είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διαθέτουν μία ιστοσελίδα συνεχώς αναρτημένη  στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρετητές) ή την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνδέσεων και εύρους σύνδεσης (bandwidth). Αυτό το αναλαμβάνουν οι εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosts) που προσφέρουν χώρο στον διακομιστή τους καθώς και μέρος της σύνδεσής τους στο δίκτυο.

Ο όρος Web Hosting αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ο ιδιοκτήτης μίας ιστοσελίδας ενοικιάζει χώρο σε υπολογιστές (διακομιστές) για να τοποθετήσει τα αρχεία του ή και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του. Τα αρχεία αυτά, που στοιχειοθετούν την ιστοσελίδα του, προσφέρονται μέσω ασφαλούς δικτύου αδιάλειπτης παροχής στους επισκέπτες.

Η διαχείριση για ένα ιστότοπο από τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων απομακρυσμένης σύνδεσης ή από τον περιηγητή ιστού (browser) μέσω πρόσβασης σε έναν πίνακα ελέγχου (control panel), το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των emails, των αρχείων, των στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστότοπου, των εγκατεστημένων εφαρμογών και διαθέσιμων τεχνολογιών κ.α.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου μπορεί να ανεβάζει τα αρχεία του μέσω προγράμματος (FTP client) στο διακομιστή φιλοξενίας, να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφία (email accounts) και να εγκαθιστά τις επιθυμητές διαδικτυακές εφαρμογές στον ιστότοπό του (ιστολόγιο / blog, forum, βιβλίο επισκεπτών κλπ). Μερικοί από αυτούς τους πίνακες ελέγχου φιλοξενίας είναι το Plesk, το Cpanel, το Webmin κ.α H open web & more σας δίνει την δυνατότητα για φιλοξενεία ιστοσελίδων σε συνεργασία μόνο με μεγάλους ελλήνικούς παρόχους.

ssl”: Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Η έκδοση 3.0 του πρωτοκόλλου κυκλοφόρησε από την Netscape το 1996 και αποτέλεσε την βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security), το οποίο πλέον τείνει να αντικαταστήσει το SSL. Τα δύο αυτά πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται ευρέως για ηλεκτρονικές αγορές και χρηματικές συναλλαγές, καθώς και όχι μόνον. Κάθε πρωτοκολλο https, έχει διαφορά και μόνο κάποια από τα πρωτόκολλα αυτά εξασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια, η οποία είναι και πλήρως αναγκαία για την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Ληκτική ημερομηνία δείχνει η google την 30η Απριλίου 2018, στα υπόλοιπα site δεν θα δώσει προτεραιότητα. Όμως με την χρήση του πλήρους πιστοποιητικού θα λάβουν τις θέσεις τους μετά την πιστοποίηση TLS, επεξεργασία RC4, MD5 και DES.

Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το TCP/IP για τη μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Για τον λόγο αυτό μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών σε πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου όπως για παράδειγμα το HTTP, το FTP, το telnet κοκ. α H open web & more σας δίνει την δυνατότητα για αγοράς ssl στην φιλοξενεία ιστοσελίδων σε συνεργασία μόνο με μεγάλους ελλήνικούς παρόχους.

 

Μακέτα”: Η μακέτα είναι ένα προσχέδιο ενός καλλιτεχνήματος, με το οποίο  μπορεί ο πελάτης να δεί σε οθόνη υπολογιστή την ετικέτα του προιοντός του, ενός εντύπου, ενός κουτιού, πρίν δημιουργηθεί το τελικό προιόν.

Τελική Μακέτα”: Η τελική μακέτα είναι και αυτό τελικό προσχέδιο ενός καλλιτεχνήματος, με το οποίο  μπορεί ο πελάτης να δεί σε οθόνη υπολογιστή την ετικέτα του προιοντός του, ενός εντύπου, ενός κουτιού, πρίν δημιουργηθεί το τελικό προιόν. Στο οποίο δεν γίνοντε μεταβολές γιατί είναι ένα βήμα πρίν την  εκτύπωση.

 

Πελάτης”: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με την αποδοχή της προσφοράς του από την OPENWEB & MORE, αποκτά δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών της με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ προσφοράς

 1.1 Κατά την αποδοχή της προσφοράς  η OPENWEB & MORE δικαιούται να ζητήσει από τον υποψήφιο Πελάτη την κατάθεση μέσω τραπέζης της προκαταβολής για την ανάθεση της εργασίας. Η προσφορά μπορεί να έχει υπογραφεί νόμιμα από τον υποψήφιο Πελάτη ή να γίνει σιωπηλή αποδοχή με την κατάθεση της προκαταβολής σε λογαριασμό τραπέζης του Γεωργίου Μαντά οι οποίοι είναι

Τράπεζα Πειραιώς ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : GR76 0172 0830 0050 8310 4566 627 

Τράπεζα ALPHA BANK ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : GR0401409920992002101047233

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 4.1 Η OPENWEB & MORE δεν διαθέτει στον Πελάτη, προμήθεια και λειτουργία Εξοπλισμού, είναι ευθύνη του Πελάτη να διαθέτει για να μπορεί να επεξεργάζεται την ιστοσελίδα του.

4.2 Σε κάθε περίπτωση η OPENWEB & MORE δύναται να μη συνδέει ή να αποσυνδέει Εξοπλισμό που προκαλεί προβλήματα στο δίκτυό της, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.3. Η υποχρέωση άμεσης ενημέρωση της OPENWEB & MORE, εξακολουθεί να ισχύει και σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του Εξοπλισμού, δεδομένου ότι τον σχετικό κίνδυνο τον φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης καθώς επίσης και όταν υπάρχει έστω και η υπόνοια διά ρεύσης των κωδικών που έχει διαθέσει η OPENWEB & MORE για την σύνδεση στην ιστοσελίδα ή στο πίνακα ελέγχου του server.

4.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως ή μέσω e-mail geomandas@openwebsite.gr  την OPENWEB & MORE σε περίπτωση haking της ιστοσελίδας όταν αυτή φιλοξενείτε σε server της OPENWEB & MORE.

4.5 Σε περίπτωση που, γίνει εγκατάσταση εφαρμογής λογισμικού που δεν παρέχεται από τη OPENWEB & MORE στην ιστοσελίδα, μη αποκλειστική, και επηρεάσει την λειτουργία της η OPENWEB & MORE δεν φέρει καμμιά ευθύνη για την ορθή λειτουργεία της.

4.6 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει την ετήσια συντήρηση της ιστοσελίδας πρέπει να προχωράει μόνος του στις αναβαθμίσεις του λειτουργικού και των προσθέτων που έχουν εγκατασταθεί από την OPENWEB & MORE και την ευθύνη της  αναβάθμισης φέρει αποκλείστηκα ο πελάτης.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ OPENWEB & MORE

5.1. Ή OPENWEB & MORE παρέχει υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, διαφήμισης στο internet, φιλοξενία ιστοσελίδων, καταχώρηση ονομάτων ιστοσελίδων μέσω του πάροχου «Enartia Μονοπρόσωπη Α.Ε.», κατασκευή μακετών, και δημιουργία ιδεών, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που θα αποφασίσει στο μέλλον να προσφέρει.

5.3 Η OPENWEB & MORE υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για τα τιμολόγιά της, τις συνθήκες παροχής και χρήσης των Υπηρεσιών της. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις τιμές και τα τιμολόγια παρέχονται αναλυτικά με την οικονομική προσφορά που αποστέλετε στον πελάτη.

5.4 Η OPENWEB & MORE υποχρεούται να εξετάζει άμεσα τα παράπονα και αιτήματα του Πελάτη σχετικά με την παραγγελία, την έναρξη, τη διακοπή, την τιμολόγηση και γενικά την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της, τηρώντας το σχετικό αρχείο όπου θα αναγράφεται το αποτέλεσμα των ενεργειών της για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5.5. Η OPENWEB & MORE δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της καθώς και περί απορρήτου των πληροφοριών που απέκτησε από τον Πελάτη.

5.6. Η OPENWEB & MORE εξυπηρετεί τους πελάτες της για θέματα βλαβών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2295054087.

5.7. O Πελάτης για θέματα συντήρησης και υποστήριξης αναφορικά με την ιστοσελίδα του  μπορεί να καλεί στο τηλέφωνα 2295054087 και 6977565634 με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

5.8 Η OPENWEB & MORE δικαιούται να παρεμποδίζει κατά περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται σκόπιμο την αυτόματη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

5.9 Η OPENWEB & MORE για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια, ακεραιότητα και τις τυχόν απειλές στα συστήματά του ενδέχεται να λαμβάνει μέτρα που αφορούν, ενδεικτικά, τη διενέργεια αποτίμησης κινδύνων και ελέγχων ασφάλειας σε συστήματα, την κατάρτιση σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, τη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές και την προστασία τους από φυσικές καταστροφές, την υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας δικτύου και ελέγχου λογικής πρόσβασης, τη διαχείριση και παρακολούθηση δικτύου, την ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Ο Πελάτης υποχρεούται:

6.1. Να ενημερώνει την OPENWEB & MORE άμεσα και εγγράφως για κάθε αλλαγή των στοιχείων τιμολόγησης και να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών της. Κάθε ειδοποίηση ή λογαριασμός θα αποστέλλεται στο Πελάτη με τον τρόπο που αυτός έχει δηλώσει και επιλέξει να τα λαμβάνει (έντυπα ή ηλεκτρονικά) και στην διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) που έχει δηλώσει αντίστοιχα. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την OPENWEB & MORE σε περίπτωση μεταβίβασης της εταιρίας του, υπογράφοντας όλα τα απαιτούμενα από την OPENWEB & MORE ή/και τη νομοθεσία έγγραφα.

6.2. Να χρησιμοποιεί το δίκτυο και τις Υπηρεσίες της OPENWEB & MORE σύμφωνα με το νόμο, τους όρους της Σύμβασης, την περιγραφή της οικονομικής προσφοράς και τις οδηγίες της OPENWEB & MORE, να μην προβαίνει σε μεταπώληση των υπηρεσιών της και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την παροχή των Υπηρεσιών.

6.3. Να μην γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τους προσωπικούς κωδικούς, καθώς και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

6.4. Να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς του.

6.5. Να μη χρησιμοποιεί ο ίδιος και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, ο Πελάτης απαγορεύεται να κάνει χρήση των Υπηρεσιών της OPENWEB & MORE για να:

α) συμβάλει ή εκτελέσει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δε περιορίζεται, σε ανάρτηση, αποθήκευση, μετάδοση ή διασπορά πληροφορίας δεδομένων ή υλικού που είναι υβριστικό, άσεμνο, παράνομο, απειλητικό ή δυσφημιστικό ή που παραβιάζει ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα κάθε ατόμου ή οντότητας ή που με κάθε τρόπο συμβάλει στη δημιουργία ποινικού αδικήματος και παραβιάζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

β) προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανήλικο,

γ) ανεβάσει, αναρτήσει, δημοσιεύσει, μεταφέρει, αναπαράγει, αναδημιουργήσει ή διανείμει με κάθε τρόπο λογισμικό ή άλλο υλικό αποκτημένο μέσα από την υπηρεσία το οποίο είναι προστατευμένο από αντιγραφή σύμφωνα με τα δικαιώματα του δημιουργού του (copyright),

δ) προωθεί ή/και διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της OPENWEB & MORE,

ε) εγκαταστήσει και να προωθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

στ) στείλει μεγάλο αριθμό αντίγραφων ίδιων ή παρόμοιων μηνυμάτων με ασήμαντο περιεχόμενο ή κενών μηνυμάτων ή αρχείων που μπορεί να βλάψουν έναν server, λογαριασμό χρήστη, newsgroup, chat ή παρόμοια υπηρεσία,

ζ) ξεκινήσει, επαναλάβει ή με κάθε τρόπο συμμετάσχει σε κάθε κερδοσκοπικό ή άλλο παράνομο σχέδιο εις βάρος άλλου χρήστη ή της εταιρίας,

η) συμμετάσχει στη συλλογή ή συλλέξει ο ίδιος μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails), ή άλλων αναγνωριστικών που θα βοηθούσαν στη κατασκόπευση λογισμικού και προσωπικών δεδομένων χρηστών (spyware),

θ) υποδυθεί άλλο άτομο σαν αποστολέα μηνυμάτων ή πλαστογραφήσει την υπογραφή κάποιου άλλου (ψηφιακή ή χειρόγραφη υπογραφή) ή εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη απάτη (π.χ ηλεκτρονικό ψάρεμα “phishing”),

ι) διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της OPENWEB & MORE,

ια) έχει πρόσβαση σε συσκευή άλλου ατόμου ή συστημάτων, δικτύων, λογισμικών και δεδομένων εν αγνοία των κατόχων τους και χωρίς την συγκατάθεσή τους παραβιάζοντας την ασφάλεια λογαριασμού ή δικτύου της OPENWEB & MORE,

ιβ) χρησιμοποιήσει ή διανείμει εργαλεία μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή συσκευές παραβίασης της ασφάλειας π.χ αποκωδικοποιητές, ανιχνευτές passwords, cracking εργαλεία, εργαλεία παράκαμψης κρυπτογράφησης ή Trojan Horse προγράμματα,

ιγ) όταν αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας, θα πρέπει να γίνεται σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτών, και να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας του διαδικτύου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet).

6.6 Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ OPENWEB & MORE Η/ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

7.1. Οι Υπηρεσίες Περιεχομένου χρησιμοποιούνται “ως έχουν”, χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων επεμβάσεων από τον Πελάτη.

7.2. Ο Πελάτης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Ως εκ τούτου ο Πελάτης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση των Υπηρεσιών για

α) να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο,

β) να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλει τη προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε αντίθεση με το νόμο,

γ) να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου των Υπηρεσιών Περιεχομένου,

δ) να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της OPENWEB & MORE ή και τρίτων,

ε) να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της OPENWEB & MORE,

στ) να προβεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων(spam),

ζ) να αποκαλύπτει πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

7.3. Η OPENWEB & MORE προσπαθεί να εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά ασφαλείας στη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου, καθώς και όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, επίκαιρες πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά η OPENWEB & MORE δε δεσμεύεται και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου των Υπηρεσιών Περιεχομένου.

7,4. Η OPENWEB & MORE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των Υπηρεσιών Περιεχομένου τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι) έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για τις υπηρεσίες αυτές. Ο Πελάτης σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να απευθύνεται στους τρίτους για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση των Υπηρεσιών αυτών.

7.5. Η OPENWEB & MORE δικαιούται να τροποποιεί τους όρους πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών Περιεχομένου, καθώς και να διακόπτει ή τροποποιεί οποιαδήποτε Υπηρεσία Περιεχομένου.

7.6 Η χρήση και πρόσβαση στις Υπηρεσίες Περιεχομένου σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Πελάτη αποδοχή των γενικών και των τυχόν ειδικών όρων κάθε Υπηρεσίας Περιεχομένου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.7. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Σε περίπτωση που ανήλικοι, παρά τη ρητή ως άνω απαγόρευση, κάνουν χρήση Υπηρεσιών Περιεχομένου που θεωρούνται ακατάλληλες για αυτούς, η OPENWEB & MORE δεν φέρει καμία ευθύνη, δεδομένου ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση του Πελάτη, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά.

7.8. Οι αναλυτικοί όροι χρήσης των Υπηρεσιών εμφανίζονται στη ιστοσελίδα της OPENWEB & MORE στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.openwebsite.gr

7.9. Η χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης τους εκ μέρους του Πελάτη.

 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

8.1. Η OPENWEB & MORE χρεώνει το Πελάτη, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της, ή με την οικονομική προσφορά που εκανε αποδεκτή ο πελάτης.

8.2. Οι λογαριασμοί εκδίδονται μηνιαία και εξοφλούνται μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σε αυτούς, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την προηγούμενη της ημέρας κατά την οποία συμπληρώνεται ένας (1) μήνας από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η αναγραφόμενη στο λογαριασμό χρέωση δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη πριν την παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Ο Πελάτης θεωρείται ότι τους έχει αποδεχθεί πλήρως αν δεν τους αμφισβητήσει με έγγραφο του προς την OPENWEB & MORE εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την έκδοσή τους. Αν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει τους λογαριασμούς μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους, θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμα.

8.3. Τα τιμολόγια που αναγράφουν κρατήσεις είναι παρακράτηση φόρου 20% σύμφωνα με το άρθρο 64παρ.1 περ. δ’ εδάφιο 1 του ν4172/2013 για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει να αποδίδονται εντός του επόμενου μηνός. Όταν στο τέλος του ημερολογιακού έτους δεν έχουν αποδοθεί τότε θα γίνετε καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσεία της εφορίας χωρίς καμμιά ειδοποίηση.

8.4. Ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ότι οι λογαριασμοί και τυχόν άλλα τιμολόγια που εκδίδονται από την OPENWEB & MORE καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματα τους που τηρούνται από την OPENWEB & MORE μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο, αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς την OPENWEB & MORE αναφορικά με τα ποσά στα οποία αναφέρονται, κατά της οποίας όμως επιτρέπεται ανταπόδειξη.

8.5 Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το λογαριασμό του με μετρητά στην εδρα της Openweb & more χωρίς επιβάρυνση. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω Τραπέζης ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση η οποία καθορίζεται από τον τρίτο φορέα (ΕΛΤΑ, τράπεζα κλπ).

8.6 Ο Πελάτης λαμβάνει τα τιμολόγια του μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail που έχει δηλώσει στην OPENWEB & MORE. Στην περίπτωση λήψης του τιμολογίου ηλεκτρονικά ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους προσωπικούς του κωδικούς (username, password) ή τον έλεγχο του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης πρέπει να ελέγχει αν τα ε-μαιλ αποστολής των τιμολογίων είναι στον φάκελο “spam” ή «ανεπιθύμητή αλληλογραφία» και να

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1. Κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην OPENWEB & MORE, ύστερα από σχετική απαίτηση της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση της παροχής σε αυτόν των Υπηρεσιών, εύλογες εγγυήσεις μέχρι εννιακόσια (900,00) ευρώ. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση υψηλής χρήσης που υπερβαίνει τα 900 ευρώ ανά μήνα. Οι ζητούμενες εγγυήσεις θα είναι ανάλογες με την πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη, τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. ρυθμός πραγματοποίησης κλήσεων, ασυνήθιστη ή υψηλή χρήση κλπ.) και με τυχόν προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά του προς την OPENWEB & MORE ή προς τρίτους.

9.2. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 9.1. επιστρέφονται στον Πελάτη άτοκα μετά τη λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του καμία οικονομική απαίτηση της OPENWEB & MORE από οποιαδήποτε αιτία.

9.3. H OPENWEB & MORE διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει άμεσα, από το ποσό της εγγύησης, κάθε ληξιπρόθεσμη και νόμιμα απαιτητή οφειλή του Πελάτη.

9.4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Η OPENWEB & MORE δικαιούται να καθορίζει ένα πιστωτικό όριο χρήσης για κάθε Πελάτη, το οποίο δύναται να το αναπροσαρμόζει κατά την εύλογη κρίση της με κριτήρια την πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη, τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. ρυθμός πραγματοποίησης κλήσεων, ασυνήθιστη ή υψηλή χρήση κλπ.) και τυχόν προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά του προς την OPENWEB & MORE ή προς τρίτους. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, η OPENWEB & MORE δικαιούται να μην του επιτρέψει τη συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών της και/ή να ζητήσει από τον Πελάτη την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ή εγγύησης μέχρι του τριπλάσιου κατά τη στιγμή εκείνη ύψους της οφειλής του, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πελάτη με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, να προβεί είτε σε προσωρινή φραγή χρήσης των Υπηρεσιών της είτε σε άμεση καταγγελία της Σύμβασης. Ο Πελάτης, δύναται να ζητήσει την αυτόματη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση που η χρέωσή του είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο κατά το μήνα τιμολόγησης, συμπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο στη συνημμένη Αίτηση. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται με τους όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στους ειδικούς όρους παροχής της υπηρεσίας αυτής

 1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η OPENWEB & MORE δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά ή να περιορίσει την παροχή των Υπηρεσιών της, μετά τη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης που θα του έχει τάξει με σχετική ειδοποίησή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Η διακοπή, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, περιορίζεται στην υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση.

10.2 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης όλων των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, η προθεσμία συμμόρφωσης που θα θέσει η OPENWEB & MORE στο Πελάτη προκειμένου να προβεί σε προσωρινή διακοπή των Υπηρεσιών της, αν αυτός δεν συμμορφωθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης.

10.3 Η οριστική διακοπή των υπηρεσιών λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του Πελάτη προς την OPENWEB & MORE πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή παροχής των υπηρεσιών.

10.4 Από τα ανωτέρω εξαιρούνται περιπτώσεις απάτης, ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών, στις οποίες η OPENWEB & MORE δύναται να διακόψει άμεσα την παροχή των Υπηρεσιών της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

11.1. Μετά από έγγραφη ειδοποίηση, η OPENWEB & MORE δύναται, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαιωμάτων της, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:

α) Μη συμμόρφωσης του Πελάτη με οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις,

β) Μερικής ή ολικής ανάκλησης, ακύρωσης, τροποποίησης ή λήξης της άδειας της OPENWEB & MORE,

γ) Θανάτου του Πελάτη, κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, μετατροπής της νομικής του μορφής, θέσης του υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος,

11.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επέλεξε η Σύμβασή του με την OPENWEB & MORE να είναι ορισμένου χρόνου, ο Πελάτης μπορεί να την καταγγείλει ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, με συστημένη επιστολή ή με κατάθεση με απόδειξη στα γραφεία ή στο δίκτυο πωλήσεων της OPENWEB & MORE. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του Πελάτη για την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς, σύμφωνα με τους προ της μονομερούς τροποποίησης σχετικούς όρους της σύμβασης του Πελάτη.

11.3. Σε περίπτωση που η Σύμβαση είναι αορίστου χρόνου (είτε βάσει της Αίτησης του Πελάτη, είτε κατόπιν ανανέωσής της), ο Πελάτης μπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε σε κατάστημα του δικτύου πωλήσεων OPENWEB & MORE ή με αποστολή επιστολής ή με αποστολή τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου επισυνάπτοντας αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η υλοποίηση της διακοπής παροχής των υπηρεσιών μετά από καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, εκτός εάν ο Πελάτης ζητήσει η διακοπή να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρόνο.

11.4. Εντός δύο (2) μηνών από την θέση σε ισχύ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

α) της αύξησης των τιμολογίων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μείωσης τιμολογίων, τιμολογίων που αφορούν διεθνείς κλήσεις, κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντομους κωδικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων σε αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) και

β) της μονομερούς τροποποίησης των παρόντων Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών από την OPENWEB & MORE, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αζημίως με έγγραφη ειδοποίησή του προς την OPENWEB & MORE. Σε περίπτωση που η σύμβαση του Πελάτη είναι ορισμένου χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του Πελάτη για την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς, σύμφωνα με τους προ της μονομερούς αύξησης των τιμολογίων κατά τα άνω ή των σχετικών όρων της σύμβασης του Πελάτη.

14.5. Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της κάρτας SIM ή του Εξοπλισμού, δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη, δεδομένου ότι τον σχετικό κίνδυνο τον φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης.

14.6. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω οφειλής, δεν υπογράφεται νέα σύμβαση με τον Πελάτη πριν την οριστική τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την OPENWEB & MORE.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η OPENWEB & MORE δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά ο πόλεμος- είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι – ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες), ή άλλων περιστατικών εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους.
 2. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

16.1. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση εκχωρούνται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της OPENWEB & MORE και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει εξοφλήσει πλήρως τις μέχρι τότε οφειλές του προς την OPENWEB & MORE. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Σύμβαση λύεται και υπογράφεται νέα με τον εκδοχέα. Ο Πελάτης και ο εκδοχέας ευθύνονται εις ολόκληρον για τυχόν οικονομικές απαιτήσεις της OPENWEB & MORE για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πριν από την ημερομηνία εκχώρησης και δεν έχουν τιμολογηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή για οποιονδήποτε λόγο.

16.2. H OPENWEB & MORE δύναται να εκχωρεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή και μεμονωμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν.

 1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

17.1. Η παρούσα Σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ της OPENWEB & MORE και του Πελάτη και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με την OPENWEB & MORE ή με τους αντιπροσώπους της.

17.2. Η OPENWEB & MORE δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των παρόντων Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών από την OPENWEB & MORE, ο Πελάτης δικαιούται, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αζημίως με έγγραφη ειδοποίησή του προς την OPENWEB & MORE. Σε περίπτωση που η σύμβαση του Πελάτη είναι ορισμένου χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του Πελάτη για την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς, σύμφωνα με τους προ της μονομερούς τροποποίησης σχετικούς όρους της σύμβασης του Πελάτη.

17.3. Η εκ μέρους της OPENWEB & MORE μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.

17.4 Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει ακυρότητα άλλων όρων ή της Σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ O Πελάτης δύναται να υποβάλλει γραπτό παράπονο στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της OPENWEB & MORE στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι η OPENWEB & MORE δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της OPENWEB & MORE με κλήση στα τηλέφωνα 2295054087 με επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ. 25ης Μαρτίου θέση λιέδεζι , 19014, Καπανδρίτι Αττικής ή μέσω Φόρμας Επικοινωνίας στο www.OPENWEBMORE.gr. Εφόσον η OPENWEB & MORE κρίνει δικαιολογημένο το παράπονο του Πελάτη θα προχωρήσει σε επιστροφή των τυχόν καταβληθέντων από το Πελάτη ποσών. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ, όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιμετωπίζει εξωδικαστικά τις ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ των Συνδρομητών και της OPENWEB & MORE, οι οποίες αφορούν στους συμβατικούς όρους ή/και την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Κάθε διαφορά μεταξύ του Πελάτη και της OPENWEB & MORE σε σχέση με ή με αφορμή την παρούσα Σύμβαση, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της κατοικίας ή της έδρας του Πελάτη ή του τόπου κατάρτισης της σύμβασης, τα οποία θα εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.
 2. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την παροχή των Υπηρεσιών της OPENWEB & MORE ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί από το σχετικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο link www.openwebsite.gr