Το CRM αναφέρεται στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management). Αποτελεί ένα σύστημα ή μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματιές, για να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Ο στόχος του CRM είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους.

Τα συστήματα CRM συνήθως περιλαμβάνουν λογισμικό ή εφαρμογές που επιτρέπουν στις εταιρείες να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικές με τους πελάτες τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, ιστορικό αγορών, προτιμήσεις πελατών, αρχειοθετημένες προσοφρές και άλλες σχετικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών, την επικοινωνία μαζί τους και την απόδοση των πωλήσεων.

Η χρήση ενός συστήματος CRM, διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Το CRM είναι μια στρατηγική ή τεχνολογική προσέγγιση που επικεντρώνεται στη δημιουργία και διατήρηση ισχυρών, μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες. Σε γενικές γραμμές, το CRM συνδυάζει τη χρήση τεχνολογίας, δεδομένων και διαδικασιών για να βελτιστοποιήσει την επικοινωνία με τους πελάτες και να ενισχύσει την εμπειρία τους.

Η χρήση ενός συστήματος CRM μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη:

 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών:

  Το CRM επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους με πιο προσαρμοσμένο τρόπο.

 2. Βελτίωση της επικοινωνίας:

  Οι πληροφορίες που παρέχει το CRM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πελάτες.

 3. Αύξηση των πωλήσεων:

  Η ανάλυση δεδομένων του CRM μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των ευκαιριών πώλησης και των τάσεων της αγοράς.

 4. Καλύτερη διαχείριση σχέσεων:

  Η πιο σφαιρική προσέγγιση στη διαχείριση των πελατών μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες και πιο επιτυχημένες σχέσεις.

 5. Βελτίωση της εικόνας μας προς τον πελάτη:

  Ακόμα και ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας που δουλεύει μόνος του με την χρήση CRM εμφανίζετε ποιο εξειδικευμένος προς τον πελάτη.

 6. Αρχειοθέτηση προσοφορών: 

  Ο Επαγγελματίας που χρησιμοποιεί CRM έχει αμεση ενημέρωση και γνώση του ιστορικού με τις προσοφορές και τις τιμολογήσεις των πελατών.

Συνολικά, το CRM επιδιώκει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πελατών και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε αυτούς με πιο αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο και προσωποποιημένο τρόπο. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, μπορούμε να έχουμε αναπάσα στιγμή και οπουδήποτε τη πληροφορία που μας δίνει το CRM με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή tablet.