Βranding & Design

To branding είναι το χτίσιμο της εταιρικής σου ταυτότητας.
Η δημιουργία της ταυτότητας αποτελεί τη βάση, την κεντρική ιδέα, πάνω στην οποία οικοδομείται όλη η επιχειρησιακή στρατηγική.
Είναι σημαντικό να έχεις μια ταυτότητα, ένα αναγνωρίσιμο σήμα που θα επικοινωνεί στον κόσμο ποιός είσαι, τι προσφέρεις, ποιό είναι το όραμα και οι αρχές σου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το logo. Ακόμη σημαντικότερη είναι η ιστοσελίδα σου. Πρέπει να εξηγήσεις στον κόσμο ποιός είσαι…
Το branding δεν αφορά μόνο τον επανασχεδιασμό μιας ετικέτας ή μιας συσκευασίας αλλά είναι ένα γενικότερος σχεδιασμός που δίνει ταυτότητα, οντότητα και αναγνωρισιμότητα στο προϊόν σου ή στην εταιρεία σου.
Το branding είναι η διαχρονική διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας του brand και επηρεάζει κάθε πτυχή της εμπειρίας του καταναλωτή με αυτή. Mέσω ενός επιτυχημένου προγράμματος branding και design, οι άϋλες αξίες μιας μάρκας λαμβάνουν υλική υπόσταση και εκφράζονται βιωματικά.
Οι ισχυρές μάρκες έχουν τη δύναμη να δεσμεύουν συναισθηματικά το κοινό τους, να εμπνέουν εμπιστοσύνη και να προσθέτουν αξία δημιουργώντας μακροχρόνια πλεονεκτήματα.
Το branding και το design δίνουν πνοή στη μάρκα. Xτίζουν την ισχύ και την αξία του brand.


Σας είμαστε χρήσιμοι σε νέες ευκαιρίες ή πεδία δράσης, όπως:

- Δημιουργία νέου προϊόντος ή νέας εταιρίας.
- Εισαγωγές ή εξαγορές νέων brands τα οποία πρέπει να ενοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί μία καινούργια οντότητα.
- Επέκταση εταιριών ή προϊόντων σε νέες αγορές ή νέους τομείς.


Όταν υπάρχουν προβλήματα με υπάρχουσα brands, όπως:

- Eξασθένιση, μείωση ενδιαφέροντος ή αποδοχής από τους καταναλωτές.
- Eπανατοποθέτηση προϊόντος έτσι ώστε και να προκαλέσει ξανά το ενδιαφέρον του κοινού.
- Συγκεχυμένη ή λανθασμένη χρήση ταυτότητας του brand.
Eίναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι αξίες της μάρκας, να εκφραστούν σωστά τα επικοινωνιακά μέσα (λογότυπο, όνομα και συσκευασία) και να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εγχειρίδια σωστής διαχείρισής της.
- Συγκεχυμένο portfolio προϊόντων, ύπαρξη πολλών brands που απαιτεί αναδιοργάνωση μέσω μελέτης της αρχιτεκτονικής τους.